Functioneert uw ERP-systeem als een achteruitkijkspiegel of juist als een periscoop?

Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info

De functie van ERP-systemen verschuift. Traditioneel lag de nadruk op het verbeteren van de interne efficiency. Met vaak losstaande pakketten per afdeling, business unit en/of landen vestiging. En waar dat praktisch leek voor die separate entiteiten droeg dit niet echt bij aan accurate inzichten. Omdat het toonde wat er in het nabije verleden gebeurde en niet in de nabije toekomst. In de snel veranderende markten van vandaag de dag moeten bedrijven geïntegreerde bedrijfssoftware gebruiken om hun bedrijf op een proactieve manier te kunnen (be)sturen. Dus als uw huidige ERP-systeem nog steeds als achteruitkijkspiegel functioneert, kunt u deze nu beter voor een periscoop inruilen!

Managementinformatie laat op zich wachten

Wie z’n informatie moet putten uit deelsystemen die niet (geheel) op elkaar aansluiten en bovendien matig onderling communiceren, moet hard werken om tot relevante stuurinformatie te komen. En dat is precies het proces dat zich momenteel in veel ondernemingen afspeelt! Voor het samenstellen van managementinformatie moeten deze bedrijven veel repeterende handelingen verrichten. Elke maand opnieuw! Met veel (doorloop)tijd en vermijdbare kosten als direct gevolg.

Neem een project. Voor een gezond projectresultaat is het van belang de kosten strak te bewaken. Zodat u kunt ingrijpen als de kosten met de voortgang uit de pas lopen. Maar daar is wèl continu actuele informatie voor nodig. Want wie pas achteraf vaststelt dat er ingegrepen had moeten worden is te laat. Wie voor de besturing van z’n bedrijf op verouderde informatie vertrouwt kijkt continu in een achteruitkijkspiegel. En zit dus te wachten op ongelukken! Zowel kansen als problemen komen dan immers te laat aan het licht.

Vervang tijdig uw achteruitkijkspiegel

Gelukkig zijn er vandaag de dag moderne, goed geïntegreerde ERP-pakketten beschikbaar. Toegesneden op uw branche, betaalbaar en relatief eenvoudig te implementeren. Deze pakketten verzorgen voor u de transacties op het operationele niveau. Maar helpen u tevens aan actuele stuurinformatie. Bovendien bespaart u op administratieve handelingen, wat al direct aan een beter resultaat bijdraagt.

Bent u op dit moment nog geautomatiseerd op basis van deeloplossingen? Dan betekent de keuze voor zo’n modern systeem voor u het vervangen van uw achteruitkijkspiegel door een periscoop. Eentje die naar wens zowel achteruit als vooruit kan kijken. En die bovendien op elk gewenst moment de actuele status van uw onderneming weergeeft. En dit verbeterde uitzicht gaat uw bedrijf zeker vooruit helpen!

ERP moet toelaten zowel vooruit als achteruit te kijken om beter te (be)sturen. Laat ons daar kijken wat dat voor u kan betekenen.

 

Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info