De technologische evolutie omarmen betekent klaar zijn voor de toekomst

Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info

blogartikel van Astena's Managing Director, Wim Vandesompele

Eind april organiseerden we onze inspiratiesessies. Het doel was om de aanwezige bouwbedrijven te informeren en te inspireren over wat software en IT kunnen betekenen voor de bouwsector. Misschien was u daar zelf wel aanwezig? Onder andere twee van onze klanten, Beddeleem en Electro 80, kwamen vertellen hoe zij software inzetten als een strategisch element in hun toekomstplan. Het was een boeiende namiddag en de aanwezigen waren lovend na afloop.

 

Ook de dag erna was er één vol inspiratie en nieuwe ideeën. We werden verwacht in de nieuwe kantoren van Microsoft in Zaventem voor 2 workshops met de Microsoft innovatiecel binnen ons moederbedrijf Cronos. ‘Dream the future’ was het thema. Meer concreet bogen we ons over de mogelijkheden van Artificial Intelligence en machine learning voor bouwbedrijven.

We hadden het onder andere over gezichtsherkenning. Dit kan ingeschakeld worden op bouwwerven, bijvoorbeeld om te controleren wie aanwezig is of welke arbeider met een specifieke machine mag werken. Ook slimme sensoren voor datacaptatie zijn nuttig op werven. Hiermee kunnen bouwbedrijven nagaan waar de bewegingen plaatsvinden op een werf en hoe er efficiënter kan gewerkt worden. Uit onderzoek is immers gebleken dat een arbeider op de werf gemiddeld 7 à 10 km wandelt per dag. Dat komt neer op 20% van de arbeidstijd. Technologie kan die ‘verloren uren’ oplossen en zo het bedrijf rendabeler maken.

 

Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe technologie en IT hun dienst kunnen bewijzen in de bouw en hoe dit zal leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen. Er zijn er nog veel meer. Ik maak hier graag de vergelijking met een Tesla. Let op, ik ben helemaal geen autokenner. Maar ik ben toch erg geïnteresseerd in deze ‘zelfrijdende tablet’ want laat ons eerlijk zijn: wagens worden toch steeds meer computers? Een Tesla is zoveel méér dan een elektrische wagen, die goed is voor het klimaat. Het is de auto die het meest van al inzet op zelfsturing. Hierdoor ontstaan er nieuwe businessmodellen, zoals autodelen. Het gevolg hiervan is dan weer dat auto’s minder gepersonaliseerd worden; ook hier wordt standaardisatie de norm.

Kortom, de technologische evolutie heeft grote gevolgen op alle vlakken. Dus de bouwsector mag zeker niet achterblijven. Uiteraard moeten we kritisch blijven, dat spreekt voor zich. Niet alle technologieën zijn al ‘fully proven’ maar het gaat wel sneller dan we soms denken. Het is belangrijk dat we ons wapenen tegen al deze ontwikkelingen, zoals businessmodellen die veranderen en nieuwe concurrenten die op de markt komen.

Technologie is een belangrijk ‘wapen’ in deze evolutie. Dat was exact wat onze klant Wim Meert van Electro 80 beklemtoonde tijdens ons event in Gent. Hij benadrukte dat het belangrijk is om tijdig te springen.

“Wij hebben eerst alles lang onderzocht voor we uiteindelijk een nieuw systeem implementeerden. Achteraf bekeken hadden we veel vroeger moeten springen. Want je ziet eigenlijk pas was er verkeerd loopt als je een nieuwe manier van werken in gebruik neemt. En Astena gooit wel een reddingsboei wanneer het nodig is. Sinds we de technologische evolutie omarmd hebben, heb ik het gevoel dat we echt volledig klaar zijn voor de toekomst.”

En u? Is uw bouwbedrijf klaar voor de toekomst? Contacteer ons gerust om van gedachten te wisselen hierover. We vertellen u met plezier wat Astena kan betekenen voor uw bedrijf om het meer future-proof te maken aan de hand van de juiste technologie en software.

Tot een volgende keer.

Wim

PS : wilt u ontdekken hoe Astena uw bedrijf future-proof kan maken aan de hand van de juiste technologie? 

 
Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info