Meetstaat

Aanbestedingen in de bouw gaan steeds vergezeld van een meetstaat. Met onze software kunt u de meetstaat snel en nauwkeurig inlezen en de offerte  aanleveren zoals de opdrachtgever het vraagt.