Verkoop

Contactenbeheer

Al uw contacten (prospecten, klanten, leveranciers, architecten, onderaannemers,…) worden centraal beheerd in één geïntegreerde database. U moet dus slechts eenmaal de nodige gegevens invoeren in de CRM-module. Bereken maar wat voor een enorme tijdwinst u dat oplevert!

CRM - contacten project

Calculatie en offertes maken

Met de calculatiemodule berekent u de kosten (uren, materialen, machines, onderaannemers) en verkoopmarge van ieder project. Zo kunt u alle artikelen en diensten in één professionele offerte uitwerken, die u vervolgens digitaal verstuurt. Voor een snelle berekening kunt u gebruik maken van een bibliotheek met standaardcomponenten. Het is mogelijk om te koppelen met de productcatalogus van leveranciers zodat u over de up-to-date prijzen beschikt. Bovendien kunt u uw offertes nauwkeurig opvolgen zodat u goed weet wat er in de pipeline zit.

calculatie bouw en offerte maken

Meetstaat

Aanbestedingen in de bouw gaan steeds vergezeld van een meetstaat. Met onze software kunt u de meetstaat snel en nauwkeurig inlezen en de offerte  aanleveren zoals de opdrachtgever het vraagt.

offerte met meetstaat inlezen
Al onze oplossingen