HR

HR

Met deze module plant u uw personeel in en geeft u hun uren in via de tijdsregistratiemodule. Deze uren kunt u gebruiken voor uw nacalculatie en/of regiefacturatie of als input voor uw loonpakket of sociaal secretariaat. Van iedere werknemer wordt een teller bijgehouden (overuren, verlofdagen,…) en worden de bruto uren omgezet naar netto uren. Ten slotte kunt u naast ‘harde informatie’ over een werknemer (uren, kosten, loon) ook ‘soft info’ bijhouden: persoonlijke gegevens, opleiding, diploma’s, ontvangen werkkledij,…

HR
Al onze oplossingen