Vaste activa

Deze module stelt u in staat om uw vaste activa boekhoudkundig te beheren en afschrijvingen (lineair of degressief) automatisch te verwerken in uw boekhouding. U kunt een vast actief ook linken aan een resource om bijvoorbeeld materieel in te plannen en er kosten en opbrengsten op te rapporteren.