Mobiel werken

Naast onze apps zijn alle gegevens en bijhorende documenten uit onze software ook beschikbaar via de smartphone/tablet client. Hiermee krijgt u een overzicht van de gewenste gegevens over uw bedrijf, project of klant, en dit eender waar en op elk moment. Deze mogelijkheid tot mobiel werken betekent een onmiskenbare meerwaarde voor uw bedrijf.