Uw interne bedrijfsprocessen

Microsoft Dynamics NAV

   
Microsoft Dynamics NAV
Voor uw interne bedrijfsprocessen biedt Microsoft Dynamics NAV bedrijfssoftware een waaier aan standaard mogelijkheden. Dit betekent voor uw KMO of specifieke afdeling, die deel kan uitmaken van een grotere, internationale omgeving, een ervaring van 25 jaar Navision ontwikkeling welke voor uw ter beschikking staat. Beproefde software op het grootse platform voor bedrijfstoepassingen. Microsoft Dynamics NAV is de basis voor de volgende stap.

   

 Astena Comfort Oplossingen

   
Astena Comfort oplossingen
Astena garandeert sectorkennis eigen aan uw core business in projecten, installaties, onderhoud of zakelijke dienstverlening. De softwareoplossingen Astena Project Comfort  en Astena Service Comfort verrijken Microsoft Dynamics NAV en trekken het begrip ondersteuning van standaard processen door naar uw sector en zelfs de specifieke rol van uw  medewerkers

Het gebruiksvriendelijke van de Comfort oplossingen ligt o.a. in de hoge herkenbaarheid van processen en informatie die de software verzamelt. Hierdoor bewaakt het systeem de vlotte doorstroming van activiteiten en uiteindelijk een verhoogde bediening van uw klanten. Het resultaat van uw onderneming laat zich voelen zowel op de onderlinge samenwerking van de verschillende 'afdelingen' in de organisatie als op niveau van management waar dit alles resulteert in verhelderende rapportering die onmiddellijk ter beschikking staat.


Volgende afdelingen vormen de rode draad in uw bedrijf en worden ondersteund