Klantenbeheer

Centrale informatie

De opbouw van een werkbaar klantenbestand is cruciaal bij de gedachte van centraal beheer van alle contacten. Tijdens de jaren die een bedrijf opstapelt, groeit ook gestaag het klantenbestand, gelukkig maar. Meteen denken we dan aan de mensen uit verkoop en/marketing die de markt op gaan om de meest interessante contacten te verzamelen en nadien via verschillende kanalen of middelen te benaderen. Wat telt is de rijdom aan informatie die het bedrijf opbouwt en die deelt met zijn mensen.

Dienstverlening via portaal + kantoorsysteem in één

Eenmaal een bedrijf klant, komt een andere dienst om te hoek kijken, met name de dienst-na-verkoop. Je wil een lage drempel voor klanten om te communiceren met het bedrijf over de nood aan assistentie maar anderzijds probeer je een rendabel dienstbetoon te voeren vanuit economische hoek. Het inbouwen van een klantenportaal via een webpagina, ingevuld met informatie uit het bedrijfssysteem, zorgt voor een professioneel imago en gerichte service. Als bedrijf zelf laat je je mensen ondertussen de vragen oplossen in plaats van alles te moeten noteren wat de klant telefonisch vertelt. Klantenportalen kunnen typisch voor service- of projectbedrijven zijn en hebben dan deels dezelfde, deels zeer uiteenlopende inhoud die kan geconsulteerd of ingebracht worden.

Onder de noemer klantenbeheer vinden we volgende softwareoplossingen en -producten