Mobiel werken

10 interventies per dag of 6 maanden op één werf?

Mobiel werken, met als voornaamste doelstellingen efficient communiceren van en naar het bedrijf, is niet tot één problematiek te herleiden.

Er is duidelijk een verschil tussen enerzijds de technicus op de baan die via PDA of draagbare computer de dagplanning doorkrijgt met verschillende opdrachten, zowel preventief als curatief, al of niet volgens prioriteiten. En anderzijds het lid van een bouw- of installatieteam welke gedurende maanden op één werf vertoeft. Astena maakt hier duidelijk een onderscheid met als rode draad: "één bedrijfsoplossing voor binnen- en buitendienst"

Efficient communiceren

Het bedrijf stuurt vanop kantoor via de Astena Service of Project Comfort module een opdracht naar het mobiele toestel. Hierin vermeldt men alle nodige info voor één of meerdere opdrachten. Indien dit toestel gekoppeld werd met de GPS in de wagen van de ontvanger, kan de route dadelijke ingesteld worden. Track & Trace, het beheren van de mobiele vloot, kan dus deel uitmaken van deze oplossing!

Na het afronden van de taak (werkdag) kan de technieker (medewerker op de werf) zijn uren ingeven en specifieke informatie richting bedrijf verzenden.

Meer over het juiste mobiele product voor uw activiteiten

Vraag meer informatie aan »

Hoekstenen van de oplossing

 • Werkboninfo + historiek
 • Invullen servicerapporten (uren, materiaal)
 • Opmaken inventaris
 • Handtekening klant
 • Online / offline

Waarom kiezen voor de oplossing?

 • Forse reductie administratiekost van werk- en magazijnbonnen
 • Snelle en accurate communicatie met techniekers
 • Stijging productiviteit: éénmalige input van gepresteerde uren en verbruikte materialen
 • Snellere opvolging van servicetaken
 • Verbetering van klantenservice
 • Versnelde facturatie