Projectteam en Project Site als basis voor goede communicatie

Communicatie

Comfort4sure onderscheidt zich door heel wat procedures en hulpmiddelen die tot doel hebben om de communicatie met de klant te bevorderen voor, tijdens en na de implementatie. In heel wat ERP-projecten blijkt communicatie immers een cruciale succesfactor te zijn.

De Projectorganisatie

Tegelijk wil Astena echter de administratieve rompslomp voor het projectteam tot een minimum beperken. Daarom wordt van bij de start voldoende aandacht besteed aan de projectorganisatie. Een gezamelijke Kickoff Meeting, zal mee tot doel hebben om de verschillende verantwoordelijkheden te verdelen:

  • De Stuurgroep die de mijlpalen en de budgetten voor het project bepaalt;
  • De Projectleider als dagelijks aanspreekpunt tijdens de ganse duur van het project;
  • De Project Office als team dat de projectleider ondersteunt;
  • De Key Users en Consultants die mee instaan voor de coördinatie en opleidingen binnen de verschillende afdelingen.

De Project site

Een tweede initiatief dat de communicatie en het delen van informatie moet bevorderen, is de Project Site. Op deze online portal worden alle documenten die betrekking hebben op het project, gedeeld: zo is iedereen er zeker van dat hij zal terugvinden wat hij zoekt en dat hij de laatste versie van ieder document ter beschikking heeft.